top of page
PRIVACYVERKLARING

Luijt en Duidelijk Communicatie, gevestigd aan Wijngaardhof 24, 4811 GV Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.luijtenduidelijk.com Wijngaardhof 24, 4811 GV Breda +31 6 22724536

Ine Luijten is de Functionaris Gegevensbescherming van Luijt en Duidelijk Communicatie. Zij is te bereiken via ine@luijtenduidelijk.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Luijt en Duidelijk Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Toelichting/verzoek


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ine@luijtenduidelijk.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Luijt en Duidelijk Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Luijt en Duidelijk Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Luijt en Duidelijk Communicatie) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Luijt en Duidelijk Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.


Delen van persoonsgegevens met derden
Luijt en Duidelijk Communicatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Zo maakt Luijt en Duidelijk Communicatie gebruik van de volgende partijen

 

Wix.com-platform;

De Luijt en Duidelijk Communicatie website draait op het Wix.com-platform. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wix.com voorziet Luijt en Duidelijk Communicatie van het online platform dat ons toelaat je te voorzien van informatie. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen door Wix.com’s gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-toepassingen. Zij slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall. De website opmaak is beveiligd met een login en wachtwoord en kan enkel door Luijt en Duidelijk Communicatie en de webdesigner van Luijt en Duidelijk Communicatie ingekeken en bewerkt worden.

 

Intention Hosting

Met intention is een overeenkomst gesloten voor het veilig hosten van de Luijt en Duidelijk Communicatie website. 

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Luijt en Duidelijk Communicatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luijt en Duidelijk Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ine@luijtenduidelijk.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Luijt en Duidelijk Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Luijt en Duidelijk Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ine@luijtenduidelijk.com.

bottom of page